Välkommen till Synergo Optik i Habo!


Gudrun Andréasson
leg. optiker och synergonom

Våra tjänster

 • Synundersökningar
 • Glasögon
 • Kontaktlinser
 • Synprövning för körkortsbehörighet
 • Synträning
 • Ögonapotek

För företag

 • Synergonomiska riskbedömingar
 • Bildskärmsglasögon
 • Skyddsglasögon
 • Luppglasögon i samarbete med MeridentOptergo
 • Föreläsningar

Våra tjänster

 • Synundersökningar
 • Glasögon
 • Kontaktlinser
 • Synprövning för körkortsbehörighet
 • Synträning
 • Ögonapotek

För företag

 • Synergonomiska riskbedömingar
 • Bildskärmsglasögon
 • Skyddsglasögon
 • Luppglasögon i samarbete med MeridentOptergo
 • Föreläsningar