• Vi erbjuder

  • Synundersökning på arbetsplatsen – tidsbesparande och kostnadseffektivt
  • Tillpassning av arbetsglasögon – kvalitetsglas för bästa synkomfort
  • Synscreening - arbetsplatsanalys

  Föreläsningar

  • Synen, vårt viktigaste sinne
  • God synergonomi, en förutsättning för god ergonomi
  • Se bättre – Må bättre

Synergonomi

Ögonen styr kroppen!

God synergonomi är en förutsättning för en bra, ergonomisk arbetsställning.

Dålig visuell miljö, okorrigerade synfel eller felaktiga glasögon kan vara orsak till ögonbesvär, huvudvärk och belastningsskador vid bildskärmsarbete.

Med synscreening, synundersökningar och arbetsplatsbedömningar erbjuder Synergo Optik förbättringsmöjligheter och individuella lösningar.

Jag erbjuder även föreläsningar om god synergonomi och kontorsergonomi för hela personalgruppen, vilket kan vara till stor nytta för ert företag.

När personalen ser bättre, mår de bättre och får bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb!

Vi erbjuder

 • Synundersökning på arbetsplatsen – tidsbesparande och kostnadseffektivt
 • Tillpassning av arbetsglasögon – kvalitetsglas för bästa synkomfort
 • Synscreening - arbetsplatsanalys

Föreläsningar

 • Synen, vårt viktigaste sinne
 • God synergonomi, en förutsättning för god ergonomi
 • Se bättre – Må bättre